Unity

Unity eğitiminde,2D ve 3D oyun yapımı olmak üzere iki oyun yapımı ile eğitimlerimizi sürdürüp, sahnede 2D ve 3D modelleme nasıl kullanacağınızı,uyumlu Mobil oyun yapımı öğrenip ardından reklam ekleme işlemlerinden sonra oyunları yada uygulamanızı Google Play'de nasıl yayınlayacağınızı öğrenmiş olacaksınız.

Unity oyun motoru 2 kısma ayrılır.Birinci kısım sahnede objeleri düzenleyebildiğiniz,animasyon döndürdüğünüz,fizik kurallarını uyguladığınız, oyununuz için efekt yaptığınız görsel kısım yani teknik ismiyle Editördür.İkinci kısım ise ,Visual Studio ya da MonoDevelop gibi tümleşik geliştirme ortamlarını kullanarak istediğiniz nesneyi,istediğiniz gibi manipüle ettiğiniz kod kısmıdır.Bu iki kısım bir bütün olarak çalışır. Unity oyun motoru ile mobil oyunlar,uygulamalar ve projenize göre onlarca platforma göre dosya çıktısı alabilirsiniz.Ayrıca Unity'store da veya sizlerin diğer programlarla oluşturacağınız 2D ve 3D modelleme,efektleri Unity uyumlu formatlarla çıktısını alıp bunları oyun motoru içerisinde kullanabilir ve farklı mobil oyunlarınızı yada uygulamalarınızı 3D oyun yada 2D oyun olarak kurgularını oluşturup yeni oyunlar oluşturabilirsiniz.

Unity Arayüzü


Dönüşüm Araçları : Unity Ekranı üzerinde objeleri döndürmenize,hareket ettirmenize,ölçeğini değiştirmenize olanak sağlar.


Hand Tool

Move Tool

Rotate Tool

Scale Tool

Rect Tool

Move,Rotate,Scale Tool

Toggle Tool Handle Position

Toggle Tool Handle RotationTemel Ekranlar 


1)Hierarchy


      3D Objeler

   Empty Object 

   Cube

   Cylinder

   Capsule

   Plane

   Quad

   Ragdoll

   Terrain

   3D Text

   Text Mesh Pro - Text(Canvas olmadan)     2D Objeler

   Sprite

   Efektler

   Particle Effect

   Line Renderer

   Trail Renderer

   

      Kullanılan Işıklar

   Directional Light

   Spot Light

   Point Light

   Area Light

  

      Ses

   Audio Source

   Audio Reverb Zone


     Video

   Video Player


     Kullanıcı Arayüzü

   Canvas

   Text

   Slider

   Button

   Image

   Panel

   Text Mesh Pro - Text (Canvas ile)

   Event System


      Kamera

   Camera Kullanımı


    

2)Project

   

   Projeye ses ekleme

   Projeye animasyon ekleme

   Projeye resim ekleme

   Projeye video ekleme

   Projeye asset ekleme

   Projeye model ekleme

   Projeye materyal ekleme

   Projeye script ekleme

   

3)Inspector

 

      Oyun Yapımında Kullanılan Temel Componentler

    Mesh Filter

    Mesh , Skinned Mesh Renderer ,Sprite Renderer

    Rigidbody

    Sphere,Box,Capsule,Mesh,Terrain,Wheel Colliders

    Audio Source

    Audio Filter

    Canvas

    Grid,Vertical,Horizontal Layout Groups

    Animation

    Animator

    NavMeshAgent

    Character Controller


 4)Scene


      Gölgeli Modlar

Shaded

WireFrame

Shaded WireFrame


      Geçişler

2D - 3D 

Işık 

Ses

Skybox,Fogs,Flares,Animated Materials,Post Processing,Particle Effects

Scene Ekranında İstenilen Gizmoları Açma/Kapatma5)Game


Kamera Geçişleri

Çözünürlük Ayarları

Kamera Skalası

Maksimum Ekran Yapma

Sesi Kapatma

İstatistikler

Game Ekranında İstenilen Gizmoları Açma/Kapatma 6)Animator


Animasyon Oluşturma

Basit Animasyon Yapımı(Objeleri Hareket Ettirme/Döndürme/Ölçeğini Değiştirme)

Dopeshit/Curves Kullanımı

KeyFrame Oluşturma

 7)Console


Konsol Nedir ? Nasıl Kullanılır ?


8)Lighting


      Realtime,Baked,Mixed Light Nedir ?

      Sahneye Etki Eden Işık Türleri Nelerdir ?

      Işık Neden/Nasıl Bakelenir ?

      SkyBox/Gradiend/Color Environment Lighting Nedir ? Nasıl Değiştirilir ?

      Işık Sahneye Nasıl Eklenir?9)Profiler


     Profiler Kullanılarak Oyun Nasıl Optimize Edilir ?

      

 10)Asset Store


    Asset Store Nedir ? 

    Asset Nasıl İndirilir ?

    Asset Sahnede Nasıl Kullanılır ?


11)Navigation


      NavMesh Nedir ?Nasıl Kullanılır?

      NavMeshAgent Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

      NavMesh Nasıl Bakelenir ?

      NavMeshObstacle Nedir? Nasıl Kullanılır ?

      OffMesLink Nedir? Nasıl Kullanılır ?

 

 

 

Visual Studio


C# Temel Yapılar :NameSpace

                -UnityEngine

                -UnityEngine.UI

                -UnityEngine.AI

                -UnityEngine.SceneManagement

                -UnityEngine.Networking

                -System.Collections

                -System.Collections.Generic

                -GoogleMobileAds.Api

Class

Properties

Constructor

Struct

Access Modifiers

Data Types

If else

Switch

For

Foreach

Enum

Array

List

Function

                -Parametre Alan

                -Parametre Almayan

                -Herhangi Bir Değere Dönen

                -Herhangi Bir Değere Dönmeyen

     


UnityEngine : Oyundaki tüm componentleri kullanabilmemiz için gerekli namespace.


Kullanılan Temel Componentler


1)GameObject 


     Properties

activeInHierarchy

activeSelf

isStatic

layer

scene

tag

transform


     Constructors

GameObject


      Public Methods

AddComponent

CompareTag

GetComponent  

GetComponentInChildren  

GetComponentInParent  

GetComponents  

GetComponentsInChildren  

GetComponentsInParent  

SetActive 

TryGetComponent  


       Static Methods


CreatePrimitive 

Find  

FindGameObjectsWithTag  

FindWithTag


     Inherited Members

       Properties

   name  


      Public Methods


GetInstanceID  

ToString


        Static Methods


Destroy  

DestroyImmediate 

DontDestroyOnLoad  

FindObjectOfType  

FindObjectsOfType  

Instantiate

 

         Operators


bool  

operator !=  

operator ==  


2)Transform


       Properties

childCount  

eulerAngles  

forward  

hierarchyCount 

localEulerAngles  

localPosition  

localRotation  

localScale  

lossyScale  

parent  

position  

right  

root 

rotation  

up  

 

       Public Methods


DetachChildren 

Find  

GetChild  

GetSiblingIndex

IsChildOf

LookAt

Rotate

SetParent

TransformDirection

Translate


3)Vector2 & Vector3


        Static Properties


back  

down  

forward  

left  

negativeInfinity  

one  

positiveInfinity  

right  

up  

zero 


        Properties

magnitude  

normalized  

sqrMagnitude  

this[int]  

x  

y  

z


       Constructors

Vector3


       Static Methods

Angle

Distance

Lerp

Max

Min

Normalize
4)Collider(Sphere&Capsule&Box)


         Properties

isTrigger

enabled

bound

metarial

center

size


         Messages

OnTriggerEnter

OnTriggerStay

OnTriggerExit

 

                

5)Rigidbody


       Properties

mass 

drag

angulardrag

usegravity

iskinematic

interpolate

constraints

interpolate


       Public Methods

AddForce

AddRelativeForce

AddTorque

MovePosition

MoveRotation

     

        Messages

OnCollisionEnter

OnCollisionStay

OnCollisionExit


  6)AudioSource


       Properties

clip

isPlaying

loop

mute

pitch

playOnAwake

priority

spatialize

time

volume


       Public Methods

Pause

Play

PlayDelayed

PlayOneShot

Stop

Unpause


       Static Method

PlayClipAtPoint


    7)Animation


        Properties

clip

isPlaying

playAutomatically


Public Method

AddClip

GetClipCount

IsPlaying

Play

RemoveClip

Stop

 

    8)Animator

 

        Public Methods

GetCurrentAnimatorClipInfo

SetBool

SetFloat

SetInteger

SetTrigger

Play   9)Character Controller


        Properties

center

height

isGrounded

radius

stepOffset

velocity


     Public Methods

 Move


UnityEngine.AI : Oyuna yapay zeka katabilmemiz için gerekli namespace


   10)Navigation

     

    Properties

acceleration

angularSpeed

autoBraking

autoRepath

autoTraverseOffMeshLink

baseOffset

desiredVelocity

destination

hasPath

height

isOnNavMesh

isStopped

nextPosition

radius

stoppingDistance

updatePosition

updateRotation

velocity


       Public Methods

SetDestination

 


   Monobehaviourdan Türeyen Fonksiyonlar


        Messages

Start

Update

FixedUpdate

LateUpdate

OnDestroy

OnDisable

OnEnable

Reset


Public Methods

CancelInvoke  

Invoke  

InvokeRepeating  

IsInvoking  

 

Static Methods

print


  Debug Komutları


  Static Methods

DrawLine

DrawRay

Log

LogError

LogWarning

Break

 

  Matematiksel Komutlar


       Static Properties

Mathf.Infinity

Mathf.NegativeInfinity

Mathf.PI

 

       Static Methods

Mathf.Abs

Mathf.Clamp

Mathf.Cos

Mathf.Lerp

Mathf.Max

Mathf.Min

Mathf.PingPong

Mathf.RoundToInt

Mathf.Sin

Mathf.Sqrt    Fiziksel Komutlar


        Static Methods

Physics.Raycast

Physics.Linecast


    Obje Döndürme Komutları


     Static Properties

 Quaternion.Identity


        Constructors

  new Quaternion


        Static Methods

Quaternion.Angle

Quaternion.LookRotation

Quaternion.Slerp

Quaternion.Identity

Quaternion.Euler


   


     PC&Mobil Input


     1)PC Inputs


GetAxis  

GetAxisRaw  

GetButton  

GetButtonDown   

GetButtonUp  

GetKey 

GetKeyDown   

GetKeyUp 

GetMouseButton  

GetMouseButtonDown 

GetMouseButtonUp  


    2)Mobile Inputs


GetTouch

touchCount

phase

                -Began

                -Moved

                -Stationary

                -Ended

                -Canceled

deltaPosition

position

Handheld.Vibrate        Interfaces

IBeginDragHandler

ICancelHandler

IDeselectHandler

IDragHandler

IDropHandler

IEndDragHandler

IMoveHandler

IPointerClickHandler

IPointerDownHandler

IPointerEnterHandler

IPointerExitHandler

IPointerUpHandler

IScrollHandler

ISelectHandler

ISubmitHandler

IUpdateSelectedHandlerOyunu Kayıt Etme & Yükleme Komutları


        PlayerPrefs

DeleteAll  

DeleteKey  

GetFloat  

GetInt  

GetString  

HasKey  

Save  

SetFloat  

SetInt  

SetString


UnityEngine.UI : Oyundaki image,button,slider vs. gibi User Interface elemanlarına kod üzerinden erişebilmemizi sağlar


User Interface Componentleri


Rect Transform

Canvas

Canvas Scaler

Graphic Raycaster

Text

Image

Button

Slider

Event System

Standalone Input ModuleUnityEngine.SceneManagement : Oyundaki sahne geçişlerini ayarlar


                Static Properties

sceneCount  

sceneCountInBuildSettings


                Static Methods

CreateScene

GetActiveScene

LoadScene


UnityEngine.Networking : Oyunu çok oyunculu(Multiplayer) yapmamızı sağlar.


                Network Componentleri


Network Manager

Network Manager HUD

Network Start Position  

Network Identity

Network Transform

                 

               Networkbehaviourdan Türeyen Attributelar

              [Command]

              [Clientrpc]

              [Sync]

 

GoogleMobileAds.Api : Oyunumuza reklam eklememizi sağlar


Admob Hesabı Alma

Banner Reklam Ekleme

Interstitial Reklam Ekleme

Rewarded Video Ekleme
 

KATILIM FORMU
3D CENTER
PROJE GELİŞTİRME
Projelerinizi 3D Center ile hayata geçiriryoruz. Uzman kadromuz ile projeleriniz bizimle canlanacak.

* Görselleştirme & Animasyon
* Ürün Tasarımı
* Analiz & Similasyon
* Oyun Programlama
* Makine Mühendisliği
* Yazılım Geliştirme
HEMEN İLETİŞİME GEÇİN